13/1/14

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Μαραθών, ἡ ἀρχὴ τῆς Ἱστορίας 

 Ἐπετειακὴ ταινία τεκμηρίωσης (documentary), ἡ ὁποία δημιουργήθηκε μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν 2500 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ μάχη τῶν Ἀθηναίων κατὰ τῶν Περσῶν. Τὰ γυρίσματα ἔγιναν στοὺς φυσικοὺς χώρους ὅπου ἐκτυλίχθησαν τὰ γεγονότα πρό, κατὰ καὶ μετὰ τὴν μάχη.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: