15/10/13


ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

Το υποκείμενο, το ρήμα και το κατηγορούμενο

Σε κάποιες προτάσεις υπάρχει μια λέξη, η οποία φανερώνει μια ιδιότητα που αποδίδεται στο υποκείμενο. Αυτή η λέξη είναι το κατηγορούμενο. Το κατηγορούμενο βρίσκεται σε πτώση...περισσότερα εδώ!

ΠΑΙΖΩ ...ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΩ

 
Ας θυμηθούμε πώς κάνουμε τη διαίρεση
  • Ένα ψηφίο έχει ο διαιρέτης, ένα τονίζουμε αριστερά του διαιρετέου και λέμε : « Το 3 στο 7 χωράει …2 φορές ».
  • Γράφουμε το 2  στη θέση του πηλίκου.  
  • Πολλαπλασιάζουμε το 2 με το 3 (διαιρέτης). 
  • Γράφουμε το 6 κάτω από το 7.
  • Αφαιρούμε από το 7 το 6 . 
  • Κατεβάζουμε δίπλα στο 1 και το 5 και λέμε : « Το 3 στο 15χωράει … 5 φορές ».
  • Γράφουμε το 5 στη θέση του πηλίκου. 
  • Πολλαπλασιάζουμε το 5 με το 3 και αφαιρούμε το γινόμενο από το 15. 
Μπορείς να εξασκηθείς στη διαίρεση και
 την ίδια ώρα να διασκεδάζεις! 
Παρακάτω μερικά παιχνίδια με τη διαίρεση.
Κι άλλα παιχνίδια διαίρεσης ...