ΑΣΚΗΣΕΙΣ

       Για περισσότερη εξάσκηση ανοίξτε  
και με το ποντίκι ακολουθείστε τις οδηγίες   
που σας παρέχονται για να βρείτε τη σωστή απάντηση!
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: