21/1/13

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
1.ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ: Ο χρόνος αυτός μας φανερώνει την πράξη που γίνεται τώρα.  Αναφέρεται στο παρόν (στο σήμερα).
Ενεργητική φωνή: γράφω, παίζω, διαβάζω, μιλώ       
 Παθητική φωνή: γράφομαι
2.ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: Αυτός ο χρόνος μας φανερώνει μια πράξη που γινόταν χτες (στο παρελθόν) συνέχεια.
 Ενεργητική φωνή: έγραφα, έπαιζα, διάβαζα            
 Παθητική φωνή: γραφόμουν
3. ΑΟΡΙΣΤΟΣ: Ο χρόνος αυτός μας φανερώνει μια πράξη που έγινε στο παρελθόν για μια στιγμή και τέλειωσε στο παρελθόν.
Ενεργητική φωνή: έγραψα, έπαιξα                                
Παθητική φωνή: γράφτηκα
4.ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: Ο χρόνος αυτός αναφέρεται σε πράξη που θα γίνει σε μια στιγμή στο μέλλον. Παίρνει τη λέξη (θα) σαν πρόθεμα.
Ενεργητική φωνή: θα γράψω                                      
Παθητική φωνή:
θα γραφτώ
5.ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: Ο χρόνος αυτός, μας λέει ότι η πράξη θα γίνεται στο μέλλον συνέχεια. Παίρνει τη λέξη (θα) σαν πρόθεμα  
Ενεργητική φωνή: θα γράφω, θα παίζω                        
Παθητική φωνή: θα γράφομαι
6.ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: Ο χρόνος αυτός μας λέει ότι η πράξη έχει γίνει στο παρελθόν και σήμερα έχει τελειώσει. Παίρνει σαν πρόθεμα τη λέξη (έχω).
 Ενεργητική φωνή: έχω γράψει, έχω παίξει                  
 Παθητική φωνή: έχω γραφτεί
7.ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: Ο χρόνος αυτός μας λέει ότι η πράξη είχε γίνει και είχε τελειώσει στο παρελθόν. Παίρνει σαν πρόθυμα τη λέξη (είχα).
Ενεργητική φωνή: είχα γράψει, είχα παίξει                 
 Παθητική φωνή: είχα γραφτεί
8.ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: Ο χρόνος αυτός μας λέει ότι η πράξη θα έχει γίνει στο μέλλον. Παίρνει σαν πρόθεμα τις λέξεις (θα έχω).
Ενεργητική φωνή: θα έχω γράψει                          
 Παθητική φωνή: θα έχω γραφτεί
Έτσι μπορούμε να κατατάξουμε τους χρόνους σε τρεις κατηγορίες:
1.Παροντικοί χρόνοι: (Αυτοί που μιλούν για το σήμερα): Ενεστώτας, Παρακείμενος
2.Παρελθοντικοί χρόνοι: (Αυτοί που μιλούν για το χτες ): Παρατατικός, Αόριστος, Υπερσυντέλικος.
3.Μελλοντικοί χρόνοι: (Αυτοί που μιλούν για το αύριο ): Στιγμιαίος Μέλλοντας, Εξακολουθητικός Μέλλοντας, Συντελεσμένος Μέλλοντας.

Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΑκούστε ...εδώ την περιγραφή της μάχης!


Περισσότερη διήγηση με εικόνες από την εκπαιδευτική τηλεόραση ...εδώ!


Ας θυμηθούμε λιγάκι τα γεγονότα από την αρχή!

...η μάχη εδώ!"Ω παίδες Ελλήνων ίτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας, θεών τε πατρώων έδη θήκας τε προγόνων. Νυν υπέρ πάντων αγών" 
 (Παιάνας των Αθηναίων)