24/1/14


ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΑΙΩΝ

ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΜΥΚΑΛΗΣ

ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΠΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΩ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ


ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ


ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ-ΜΑΧΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ