19/5/13

ΣΧΟΛΕΙΟ


Τι σημαίνει "σχολείο" για μας !
Τα παιδιά συμπλήρωσαν την παρακάτω ακροστιχίδα
 με τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους !
 
http://heathersanimations.com/bicycles/bike143.gif
Σ
ΑΚΑ
ΥΝΗΘΕΙΑ
ΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ
Σχολείο για μένα είναι τα πάντα!
Στα διαλλείματα περνάμε ωραία!
Σήμερα τα παιδιά της χορωδίας έλειπαν για πολλές ώρες.
Χ
ΡΩΜΑΤΑ
ΑΡΑ
ΑΡΑΚΑΣ
ΡΩΜΑΤΑ
ΡΗΣΙΜΟ
Χαρίζει σε όλα τα παιδιά τη μάθηση.
Χαιρόμαστε που είμαστε μια από τις πιο μεγάλες τάξεις του δημοτικού.
Χτες έλειπε μια συμμαθήτριά μου!
Χορεύουμε την ώρα της γυμναστικής.
Ο
ΜΑΔΑ
ΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
Όταν χτυπάει κουδούνι βγαίνουμε όλοι έξω.
Όλοι οι δάσκαλοι είναι πολύ καλοί .
Όλοι είμαστε μια παρέα.
Όλοι έχουν δικαίωμα στη μάθηση.
Λ
ΕΞΕΙΣ
ΑΜΠΡΟ
ΕΞΙΚΟ
ΑΘΗ
Λατρεύω το σχολείο μου.
Λατρεύουμε τις ομαδικές δουλειές.
Λατρεύω τη μουσική.
Ε
ΠΙΤΥΧΙΕΣ
ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΜΑΘΗΣΗ
ΞΥΠΝΑΔΑ
ΚΘΕΣΗ
Έχει κανόνες!
Είμαι η πιο χαρούμενη από όλους.
Είμαι μαθητής της Δ΄τάξης.
Είμαστε η πιο δυνατή τάξη του δημοτικού.
Ευτυχώς σήμερα δεν είχαμε τσακωμούς.
Ι
ΔΙΟΦΥΪΕΣ
ΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΣΤΟΡΙΑ
Ίσως και να μην είμαστε το πιο ήσυχο τμήμα του σχολείου!
’Ίσως πρέπει να βάλω πιο νωρίς το ξυπνητήρι.
Ίσως στις 21 Μαΐου πάμε εκδρομή.
Ιστορία είναι φανταστικό μάθημα.
Ο
ΛΟΗΜΕΡΟ
ΝΕΙΡΟ
ΡΘΟΓΩΝΙΟ
ΜΟΡΦΙΑ
Ο δάσκαλος προσφέρει πολλά στην κοινωνία!
Όταν μιλάει η κυρία πρέπει να κάνουμε ησυχία ,όλοι!
Όλα τα παιδιά παίζουμε μαζί.