2/2/13

ΠΕΡΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1


Ο ΜΙΚΡΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΗΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣ


ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
Αριθμητικά επίθετα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν έναν αριθμό ή τη σειρά.

π.χ Ο μήνας έχει τέσσερις εβδομάδες.

Ο Κυριάκος έφτασε πρώτος στο τέρμα
.

Τα αριθμητικά επίθετα χωρίζονται στα εξής είδη:
1)      Τα απόλυτα αριθμητικά, τα οποία φανερώνουν ορισμένο πλήθος από ουσιαστικά, έναν αριθμό.

 Αυτά είναι: ένας – μία – ένα, δύο, τρεις – τρία τέσσερις, τέσσερα, πέντε κτλ

π.χ Έχει τρία παιδιά
2) Τα τακτικά αριθμητικά, τα οποία φανερώνουν τη θέση που παίρνει κάποιος ή κάτι σε μια σειρά από όμοια πράγματα.

Αυτά είναι: πρώτος-η-ο, δεύτερος-η-ο, τρίτος-η-ο, τέταρτος-η-ο κτλ

π.χ Κάθεται στο δεύτερο θρανίο.


3) Τα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά, τα οποία φανερώνουν από πόσα απλά μέρη αποτελείται κάτι. Αυτά είναι: απλός-ή-ό, διπλός-ή-ό, τριπλός-ή-ό, τετραπλός-ή-ό κτλ

π.χ Τρώει διπλή μερίδα φαγητό.

4) Τα αναλογικά αριθμητικά
, τα οποία φανερώνουν πόσες φορές μεγαλύτερο είναι ένα ποσό από ένα άλλο. Αυτά είναι: διπλάσιος-η-ο, τριπλάσιος-η-ο, τετραπλάσιος-η-ο κτλ.

π.χ Κερδίζει τα διπλάσια χρήματα τώρα.
Μάχη των Πλαταιών
Ελληνοπερσικοί Πόλεμοι

Το πεδίο της μάχης
Χρονολογία Αύγουστος του 479 π.Χ
Τόπος Πλαταιές, Ελλάδα
Έκβαση Νίκη των Ελλήνων
Μαχόμενοι
Έλληνες Πέρσες
Αρχηγοί
Παυσανίας Μαρδόνιος
Δυνάμεις
110.000 (Ηρόδοτος)
~40.000
(σύγχρονοι μελετητές)
300.000 (Ηρόδοτος)

70.000–120.000
(σύγχρονοι μελετητές)
Απώλειες
10.000+ (Έφορος και Διόδωρος)
1.360 (Πλούταρχος)
159 (Ηρόδοτος)
257.000 (Ηρόδοτος)

 ΠΗΓΗ ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...ΕΔΩ