6/11/12

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντομογραφίες

Συντομογραφίες θεωρούνται οι σχηματισμοί του τύπου π.χ., κ.λπ., πρβλ., κ.ο.κ., δηλαδή οι συντομευμένες μορφές κοινών λέξεων ή φράσεων οι οποίες (συντομευμένες μορφές) σχηματίζονται στον γραπτό λόγο για λόγους οικονομίας και δεν αποσκοπούν να περάσουν στον προφορικό λόγο.

Γενικοί κανόνες χρήσης και γραφής των συντομογραφιών

α)  Οι συντομογραφίες πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο
Γι’ αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι πιο γνωστές συντομογραφίες.
 β)  Μέσα στο ίδιο έγγραφο πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε για την ίδια έννοια η ίδια συντομογραφία (για παράδειγμα: πάντοτε κ.λπ. ή πάντοτε κτλ. ή κ.τ.λ. και όχι άλλοτε κ.λπ. και άλλοτε κτλ. ή κ.τ.λ.).
γ)  Στις ελληνικές συντομογραφίες με τις οποίες συντομεύονται φράσεις που αποτελούνται από περισσότερες της μίας λέξεις μπαίνει κατά κανόνα τελεία έπειτα από κάθε συντομευόμενη λέξη. Ωστόσο, συνηθίζεται από πολλούς συναδέλφους (αλλά και στην Ελλάδα) η χρήση ορισμένων συντομογραφιών χωρίς ενδιάμεση τελεία (κλπ., κτλ.). Η πρακτική αυτή δεν είναι λανθασμένη και δεν πρέπει να διορθώνεται, αρκεί να υπάρχει ομοιομορφία στο συγκεκριμένο έγγραφο.
δ)  Οι ξενόγλωσσες συντομογραφίες, όπως η προαναφερόμενη συντομογραφία v.q.p.r.d., γράφονται φυσικά όπως στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα. Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι περισσότερες ξενόγλωσσες (κυρίως λατινικές) συντομογραφίες μεταφράζονται στα ελληνικά.
ε)  Όταν η τελευταία λέξη της περιόδου είναι συντομογραφία που λήγει με τελεία, δεν μπαίνει και δεύτερη τελεία.

ΠΗΓΗ
 Κάντε κλικ εδώ

ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 

Κύρια ονόματα
Κύρια λέγονται τα ονόματα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες ονομάτων.
( Γράφονται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα).
Τα ονόματα αυτά είναι:1.     Τα ονόματα των ανθρώπων: (Κατερίνα, Μανώλης, Παναγιώτης, κ.λ.π.)
2.     Τα ονόματα των ημερών:(Δευτέρα, Τρίτη, Σαββάτο , κ.λ.π.)
3.     Τα ονόματα των μηνών: (Μάρτιος, Αύγουστος, Ιούνιος, κ.λ.π.)
4.     Τα ονόματα των εορτών και των αγίων: (Χριστούγεννα, Πάσχα, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Γεώργιος, Αγία παρασκευή κ.λ.π.)
5.     Τα γεωγραφικά ονόματα: Δηλαδή τα ονόματα των ποταμών, των βουνών, των λιμνών, των θαλασσών, κ.λ.π. (Μόρνος, Κάρλα, Όλυμπος, Αχελώος, Αιγαίο Πέλαγος, Γκιώνα, Πρέσπα, Μεσόγειος Θάλασσα, Ατλαντικός Ωκεανός, κ.λ.π.)
6.     Τα ονόματα των χωρών, των πόλεων, των χωριών. (Ελλάδα, Ιταλία, Αθηνά, Ρώμη, Λάρισα, Βόλος, Βέλγιο , Γαλλία, κ.λ.π.
7.     Τα εθνικά ουσιαστικά. Είναι αυτά που μας δείχνουν την προέλευση, δηλαδή από πού κατάγεται κάποιος. (Έλληνας-Έλληνες, Ιταλός-Ιταλοί, Γάλλος-Γάλλοι, Άγγλος-Άγγλοι, κ.λ.π.). Προσοχή όμως, γιατί υπάρχουν ουσιαστικά που μοιάζουν με τα εθνικά ουσιαστικά αλλά δεν είναι. (ελληνικός, ιταλικός, γερμανικός, γαλλικός, κ.λ.π.). Γενικά θα λέμε ότι είναι εθνικό ουσιαστικό, αυτό που μας δείχνει την προέλευση κάποιου προσώπου, ενώ δεν είναι αυτό που μας δείχνει την προέλευση οτιδήποτε άλλου (ζώου, πράγματος, ιδιότητας, ενέργειας, κ.λ.π.).
8.     Διάφοροι οργανισμοί και τράπεζες.(Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος-ΟΤΕ- Εθνική Τράπεζα, Αγροτική Τράπεζα, κ.λ.π.)
9.     Οι τίτλοι βιβλίων, εφημερίδων περιοδικών. (Λεξικό, κ.λ.π.)
10.      Τα ονόματα των έργων τέχνης, μουσείων και μνημείων. (Παρθενώνας, Θησείο, Άγνωστος στρατιώτης, Εθνικό μουσείο,Ακρόπολη, κ.λ.π.)