8/12/12


Πάμε ...μουσείο!

Μια επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης , το πιο σύγχρονο μουσείο της Οικουμένης!
Περίπου 4.000 χιλιάδες εκθέματα,σε 14.000 τ.μ φιλοξενούνται στο χώρο
κάτω από την Ακρόπολη με θέα το φως του Παρθενώνα στην  περιοχή του Μακρυγιάννη!
Μια γεύση από αυτό ...εδώ!ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (1)


1.       Να κάνετε τις πράξεις και τις επαληθεύσεις τους:

    2.352


1.952+4.659

+   609.................
.................

8.369


5.632-3.973
..................

-2.889
.................
2.      Να γράψεις τον αμέσως προηγούμενο και τον αμέσως επόμενο αριθμό :

…………..
9.999
………….

…………
2.031
………….
…………..
5.213
…………..

…………..
129
…………..
…………..
705
…………..

…………..
10.000
…………..
…………..
372
…………..

…………..
898
…………..

3.      Γράφω τι δείχνουν και τι σημαίνουν οι παρακάτω αριθμοί, όπως στο παράδειγμα:

α) 2.325
2 Χ 3 Ε 2 Δ 5 Μ

(2 Χ 1.000) + (3Χ100) + (2Χ10)+ (1Χ5)
β) 3.548
……….............
……………………………………….
γ) 7.102
………………
……………………………………….
δ) 9.008
………………
……………………………………….
ε) 9.999
……………......
……………………………………….

4.      Κάνω τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς και τις επαληθεύσεις τους:
α) 137β) 206


γ) 285


    Χ 23Χ 31


Χ 19


…………..…………..


…………..


…………..…………..


…………..


…………..…………..


…………..


δ) 341ε) 789


στ) 505


    Χ 30Χ 15


Χ 22


…………..…………..


…………..


…………..…………..


…………..


…………..…………..


…………..
 5)   Να κάνετε τις παρακάτω διαιρέσεις και τις δοκιμές τους:

α) 419  : 6         β) 1024:4             γ) 3525: 7