27/3/13

ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ


                                   Είναι ...
                         ¨   προσωπικές  (εγώ, εσύ, αυτός, -ή, -ό)

                          ¨  κτητικές (δικός μου, δική μου, δικό μου, σου, του της, 

                                του,  μας, σας, τους) 

                          ¨  αυτοπαθείς (ο εαυτός μου, εαυτό σου, εαυτός του)

                          ¨  οριστικές (ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο,  μόνος μου,  μόνη μου,)

                          ¨  δεικτικές (αυτός, (ε)τούτος, εκείνος, τέτοιος, τόσος)

                          ¨  αναφορικές ( που, ο οποίος, όποιος, όσος, ό,τι)

                          ¨ ερωτηματικές ( τι, ποιος, πόσος)

                          ¨ αόριστες (ένας, κανένας, καθένας, κάθε, κάποιος, κάμποσος, 

                             μερικοί, άλλος, κάτι, κατιτί, καθετί, ο τάδε, ο δείνα) 


ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ


 Αλφαβήτα
O Θανάσης και η Νοηματική
Οι μέρες
Οι αριθμοί
Οι μήνες