17/4/13

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


Aνακαλύπτω ότι από ένα πρόβλημα μπορώ να φτιάξω καινούργια προβλήματα, αν το ζητούμενο το χρησιμοποιήσω ως δεδομένο και τα δεδομένα του πρώτου προβλήματος ως ζητούμενα στα καινούργια 
 μου προβλήματα.
Να λύσετε το παρακάτω πρόβλημα και στη συνέχεια να γράψετε δυο αντίστροφα προβλήματα με τα ίδια δεδομένα.

 

Σε ένα σχολείο υπάρχουν 225 μαθητές. Από αυτούς οι 95 είναι αγόρια. Πόσα είναι τα κορίτσια του σχολείου;


Δεν υπάρχουν σχόλια: