18/2/13

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ-ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ


  Το τετραγωνικό μέτρο είναι η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιούμε 
για να μετρήσουμε επιφάνειες και εκτάσεις. 
 
Το τετραγωνικό μέτρο είναι η έκταση που καλύπτει ένα τετράγωνο,
 που έχει μήκος πλευράς, 1 μέτρο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: