16/1/13

ΠΡΟΣΘΕΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ


Στην πρόσθεση δεκαδικών αριθμών, όλοι οι αριθμοί πρέπει να έχουν τον ίδιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Αν δε συμβαίνει αυτό, προσθέτω στο τέλος τους μηδενικά. Γράφουμε τον ένα αριθμό κάτω από τον άλλο, έτσι που οι υποδιαστολές να μπουν στην ίδια στήλη και οι μονάδες να μπουν κάτω από τις μονάδες, οι δεκάδες κάτω από τις δεκάδες….., τα δέκατα κάτω από τα δέκατα, τα εκατοστά κάτω από τα εκατοστά κ.τ.λ. Προσθέτουμε σαν να ήταν ακέραιοι και κατεβάζουμε την υποδιαστολή στην ίδια στήλη, στον αριθμό που βρήκαμε.
  Παράδειγμα
 
Ο Πασχάλης συνόδευσε τον πατέρα του στη λαϊκή αγορά, απ’ όπου ψώνισαν: 10 κιλά πορτοκάλια, 2,5 κιλά αχλάδια και 0,750 κιλά μπανάνες. Πόσο ζύγιζαν όλα μαζί τα πράγματα που ψώνισαν;

 
Σκέψη: 
Θα προσθέσουμε τα 10 κιλ. πορτοκάλια με τα 2,5 κιλ. αχλάδια και τα 0,750 κιλ. μπανάνες αφού πρώτα:
α) Γράψουμε στο τέλος του δεκαδικού 2,5 κιλ. δύο μηδενικά, για να έχει και αυτός τόσα δεκαδικά ψηφία, όσα και ο δεκαδικός 0,750 κιλ. Έτσι θα γίνει 2,500 κιλ.
 β) Μετατρέψουμε τον ακέριο 10 κιλ. σε δεκαδικό αριθμό βάζοντας στο τέλος του υποδιαστολή και κατόπιν τρία μηδενικά . Έτσι θα γίνει 10,000 κιλ.
γ) Γράφουμε τον έναν αριθμό κάτω από τον άλλο, έτσι που οι υποδιαστολές να μπουν στην ίδια στήλη και οι μονάδες να μπουν κάτω από τις μονάδες, οι δεκάδες κάτω από τις δεκάδες , τα δέκατα κάτω από τα δέκατα, τα εκατοστά κάτω από τα εκατοστά… 
Προσθέτουμε τους δεκαδικούς σαν να ήταν ακέραιοι και κατεβάζουμε την υποδιαστολή. 

Ε  Δ Μ δ ε χ
 1 0 , 0 0 0
    2 , 5 0 0
     0 , 7 5 0
  1 3 , 2 5 0


Με τον ίδιο τρόπο εργαζόμαστε και στην περίπτωση της αφαίρεσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: