8/10/12

Αξιολογώ και οργανώνω πληροφορίες(Κεφ.7-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)ΘΥΜΑΜΑΙ 

          Όταν ξέρουμε πόσο κάνει το ένα και ζητούμε να βρούμε πόσο κάνουν τα πολλά κάνουμε πολλαπλασιασμό . Οι αριθμοί που παίρνουν μέρος στον πολλαπλασιασμό είναι ο πολλαπλασιαστέος και ο πολλαπλασιαστής . Ο πρώτος αριθμός είναι ο πολλαπλασιαστέος και ο δεύτερος είναι ο πολλαπλασιαστής. Το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού λέγεται γινόμενο .
Όταν ξέρουμε πόσο κάνουν τα πολλά και ζητούμε να βρούμε πόσο κάνει το ένα, κάνουμε διαίρεση (μερισμού) .
    Όταν ξέρουμε πόσο κάνουν τα πολλά ξέρουμε πόσο κάνει το ένα και ζητούμε να βρούμε πόσα είναι τα πολλά, κάνουμε διαίρεση (μέτρησης). Στη διαίρεση μέτρησης οι αριθμοί είναι ομοειδείς, δηλαδή φανερώνουν το ίδιο πράγμα . Στη διαίρεση ο πρώτος αριθμός λέγεται διαιρετέος και ο δεύτερος διαιρέτης . Το αποτέλεσμα της διαίρεσης λέγεται πηλίκο . Αν ο διαιρέτης δε διαιρείται ακριβώς με το διαιρετέο τότε στο αριστερό μέρος της διαίρεσης μένει το υπόλοιπο .
    Για να επιλύσουμε ένα πρόβλημα είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε σωστά και να οργανώσουμε τις πληροφορίες που μας δίνονται.
    Υπάρχουν προβλήματα που έχουν παραπάνω από μία λύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: