24/4/13

ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ
Όταν θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα στο οποίο ξέρουμε την τιμή μιας ομάδας πραγμάτων και θέλουμε να βρούμε την τιμή μιας άλλης ομάδας τότε βρίσκουμε πρώτα την τιμή του ενός και μετά των πολλών που ζητάμε.
Για παράδειγμα, αν ξέρω ότι 10 κιλά ντομάτες κάνουν 20 ευρώ και θέλω να βρω πόσο κάνουν τα 15 κιλά τότε βρίσκω πόσο κάνει το ένα κιλό κάνοντας διαίρεση 20:10=2 ευρώ. Αφού λοιπόν το ένα κιλό ντομάτες κάνει 2 ευρώ, τότε τα 15 κιλά ντομάτες θα κάνουν 15Χ2=30 ευρώ.
Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα προβλημάτων που ένας τρόπος να λυθούν είναι με αναγωγή στη μονάδα. Πιο απλά, σ΄ αυτού του είδους τα προβλήματα, βρίσκω πρώτα το ένα και μετά τα πολλά που ψάχνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: