31/3/14

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΜΝΟΜΕΝΕΣ ΕΥΘΕΙΕΣ

Παράλληλες λέγονται οι ευθείες γραμμές ,που η απόσταση μεταξύ τους είναι πάντα η ίδια και ποτέ δε θα συναντηθούν, όσο και αν προεκταθούν. Δεν τέμνονται. Δεν έχουν κανένα κοινό σημείο. Έχουν πάντα την ίδια απόσταση και ποτέ δε θα συναντηθούν.
Tεμνόμενες λέγονται οι ευθείες που έχουν ένα κοινό σημείο.
Kάθετες λέγονται δυο ευθείες που τέμνονται(κόβονται) και οι γωνίες που σχηματίζουν είναι ορθές.
Σχηματίστε παράλληλες ευθείες με τη βοήθεια του γνώμονα...εδώ
Σχηματίστε τεμνόμενες ευθείες με τη βοήθεια του γνώμονα...εδώ
Λύστε το Quiz .... εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: