27/1/14

ΜΕΤΡΩ ΤΟ ΜΗΚΟΣ...ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ


 Ένα μέτρο είναι η βασική μονάδα μήκους


 
  ΚΙ ΑΚΟΜΗ

Ένα δέκατο είναι 1 / 10 του μέτρου ή 0,1 μ.Ένα εκατοστό είναι 1 / 100 του μέτρου ή 0.01 μ.Ένα χιλιοστό είναι 1 / 1000 του μέτρου ή 0,001 μ.

Ένα χιλιόμετρο είναι 1000 μέτρα ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΤΕ


ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
Για να κάνω μετατροπές μεταξύ μέτρων, δέκατων, εκατοστών και χιλιοστών σκέφτομαι με τη βοήθεια της παρακάτω γραμμής:


Πιο παραστατικά, σκέφτομαι ότι


 

 Όταν θέλουμε δηλαδή να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους από μεγαλύτερη σε μικρότερη κάνουμε πολλαπλασιασμό με το 10 (μία σκάλα), το 100 (δύο σκάλες) ή το 1000 (τρεις σκάλες).

Αντίθετα, όταν θέλουμε να μετατρέψουμε μια μονάδα μήκους από μικρότερη σε μεγαλύτερη κάνουμε διαίρεση με το 10 (μία σκάλα), το 100 (δύο σκάλες) ή το 1000 (τρεις σκάλες).

Δεν υπάρχουν σχόλια: