16/1/14

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ


 


Η έννοια του οικοσυστήματος
H ζωή ενός οργανισμού εξαρτάται από παράγοντες όπως η θερμοκρασία, το νερό, το φως, το έδαφος, κ.α. οι οποίοι ονομάζονται αβιοτικοί παράγοντες, σε αντίθεση με τους βιοτικούς παράγοντες που είναι οι ζωντανοί οργανισμοί.
Η βιοκοινότητα μιας περιοχής μαζί με τους αβιοτικούς παράγοντες με τους οποίους συνδέεται, αποτελούν ένα οικοσύστημα.
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: