15/10/13

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ

Το υποκείμενο, το ρήμα και το κατηγορούμενο

Σε κάποιες προτάσεις υπάρχει μια λέξη, η οποία φανερώνει μια ιδιότητα που αποδίδεται στο υποκείμενο. Αυτή η λέξη είναι το κατηγορούμενο. Το κατηγορούμενο βρίσκεται σε πτώση...περισσότερα εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: