29/9/13

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
Η ορθογραφία των ρημάτων, ακολουθεί κάποιους κανόνες
. 
Έτσι όλα τα ρήματα της ενεργητικής φωνής (-ω), 
(αυτός, -η,-ό), πχ ζωγραφίζ-ει
γράφονται με ει (έψιλον-γιώτα),

(εμείς, εσείς), πχ ζωγραφίζουμε
γράφονται με ε (έψιλον).

Τα ρήματα της παθητικής φωνής(-μαι), ακολουθούν τους δικούς τους κανόνες ορθογραφίας.  (εγώ – εσύ - αυτός)πχ αγαπιέτ-αι
 και (αυτοί) κάθοντ-αι
Γράφουμε  με αι (άλφα-γιώτα),

 (εμείς – εσείς)πχ αγαπιόμαστ-ε γράφονται με ε (έψιλον). 

Οι καταλήξεις των ρημάτων, της ενεργητικής φωνής γράφονται με ωμέγα( –ω).

Έχουμε επίσης ρήματα που τελειώνουν σε: 
-άβω (ράβω, ανάβω), 
-εύω (παιδεύω, μαγειρεύω), 
-αίνω (κουτσαίνω, μαθαίνω),
 -ένω (μένω, δένω, πλένω
-έρνω (σέρνω, φέρνω),
 -ίζω (σκίζω, διορίζω), κ.λ.π.


ΠΗΓΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: