16/9/13

ΟΡΟΙ ΜΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο

Οι κύριοι όροι μιας πρότασης είναι το υποκείμενο, το ρήμα και το αντικείμενο.

Υποκείμενο είναι η λέξη που απαντά στην ερώτηση ποιος; και μας δείχνει το πρόσωπο, ζώο ή πράγμα που ενεργεί. Το υποκείμενο βρίσκεται σε πτώση ονομαστική.
Πχ. Το μωρό παίζει.
Ποιος παίζει; Το μωρό είναι το υποκείμενο της πρότασης.

Ρήμα είναι η λέξη που απαντά στην ερώτηση τι κάνει; και μας δείχνει την ενέργεια του υποκειμένου.
Πχ. Το μωρό παίζει.
Τι κάνει Το μωρό ; Παίζει είναι το ρήμα της πρότασης.

Αντικείμενο είναι το πρόσωπο, ζώο ή πράγμα στο οποίο πηγαίνει η ενέργεια του ρήματος. Το αντικείμενο βρίσκεται σε πτώση αιτιατική.
Πχ. Το μωρό κλωτσάει την μπάλα.
Τι κλωτσάει Το μωρό ; Την μπάλα. Αυτό είναι το αντικείμενο της πρότασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: