2/2/13

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ
Αριθμητικά επίθετα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν έναν αριθμό ή τη σειρά.

π.χ Ο μήνας έχει τέσσερις εβδομάδες.

Ο Κυριάκος έφτασε πρώτος στο τέρμα
.

Τα αριθμητικά επίθετα χωρίζονται στα εξής είδη:
1)      Τα απόλυτα αριθμητικά, τα οποία φανερώνουν ορισμένο πλήθος από ουσιαστικά, έναν αριθμό.

 Αυτά είναι: ένας – μία – ένα, δύο, τρεις – τρία τέσσερις, τέσσερα, πέντε κτλ

π.χ Έχει τρία παιδιά
2) Τα τακτικά αριθμητικά, τα οποία φανερώνουν τη θέση που παίρνει κάποιος ή κάτι σε μια σειρά από όμοια πράγματα.

Αυτά είναι: πρώτος-η-ο, δεύτερος-η-ο, τρίτος-η-ο, τέταρτος-η-ο κτλ

π.χ Κάθεται στο δεύτερο θρανίο.


3) Τα πολλαπλασιαστικά αριθμητικά, τα οποία φανερώνουν από πόσα απλά μέρη αποτελείται κάτι. Αυτά είναι: απλός-ή-ό, διπλός-ή-ό, τριπλός-ή-ό, τετραπλός-ή-ό κτλ

π.χ Τρώει διπλή μερίδα φαγητό.

4) Τα αναλογικά αριθμητικά
, τα οποία φανερώνουν πόσες φορές μεγαλύτερο είναι ένα ποσό από ένα άλλο. Αυτά είναι: διπλάσιος-η-ο, τριπλάσιος-η-ο, τετραπλάσιος-η-ο κτλ.

π.χ Κερδίζει τα διπλάσια χρήματα τώρα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: