11/2/13

ΕΥΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΜΝΟΜΕΝΕΣ


Δύο ευθείες που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο:
όταν δεν έχουν κανένα κοινό σημείο, όσο κι αν τις προεκτείνουμε,
 ονομάζονται παράλληλες ευθείες


όταν έχουν ένα κοινό σημείο ονομάζονται τεμνόμενες ευθείες

Όταν δύο ευθείες είναι κάθετες μεταξύ τους, 
η γωνία ή οι γωνίες που σχηματίζονται λέγονται ορθές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: