21/1/13

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ
1.ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ: Ο χρόνος αυτός μας φανερώνει την πράξη που γίνεται τώρα.  Αναφέρεται στο παρόν (στο σήμερα).
Ενεργητική φωνή: γράφω, παίζω, διαβάζω, μιλώ       
 Παθητική φωνή: γράφομαι
2.ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ: Αυτός ο χρόνος μας φανερώνει μια πράξη που γινόταν χτες (στο παρελθόν) συνέχεια.
 Ενεργητική φωνή: έγραφα, έπαιζα, διάβαζα            
 Παθητική φωνή: γραφόμουν
3. ΑΟΡΙΣΤΟΣ: Ο χρόνος αυτός μας φανερώνει μια πράξη που έγινε στο παρελθόν για μια στιγμή και τέλειωσε στο παρελθόν.
Ενεργητική φωνή: έγραψα, έπαιξα                                
Παθητική φωνή: γράφτηκα
4.ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: Ο χρόνος αυτός αναφέρεται σε πράξη που θα γίνει σε μια στιγμή στο μέλλον. Παίρνει τη λέξη (θα) σαν πρόθεμα.
Ενεργητική φωνή: θα γράψω                                      
Παθητική φωνή:
θα γραφτώ
5.ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: Ο χρόνος αυτός, μας λέει ότι η πράξη θα γίνεται στο μέλλον συνέχεια. Παίρνει τη λέξη (θα) σαν πρόθεμα  
Ενεργητική φωνή: θα γράφω, θα παίζω                        
Παθητική φωνή: θα γράφομαι
6.ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ: Ο χρόνος αυτός μας λέει ότι η πράξη έχει γίνει στο παρελθόν και σήμερα έχει τελειώσει. Παίρνει σαν πρόθεμα τη λέξη (έχω).
 Ενεργητική φωνή: έχω γράψει, έχω παίξει                  
 Παθητική φωνή: έχω γραφτεί
7.ΥΠΕΡΣΥΝΤΕΛΙΚΟΣ: Ο χρόνος αυτός μας λέει ότι η πράξη είχε γίνει και είχε τελειώσει στο παρελθόν. Παίρνει σαν πρόθυμα τη λέξη (είχα).
Ενεργητική φωνή: είχα γράψει, είχα παίξει                 
 Παθητική φωνή: είχα γραφτεί
8.ΣΥΝΤΕΛΕΣΜΕΝΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ: Ο χρόνος αυτός μας λέει ότι η πράξη θα έχει γίνει στο μέλλον. Παίρνει σαν πρόθεμα τις λέξεις (θα έχω).
Ενεργητική φωνή: θα έχω γράψει                          
 Παθητική φωνή: θα έχω γραφτεί
Έτσι μπορούμε να κατατάξουμε τους χρόνους σε τρεις κατηγορίες:
1.Παροντικοί χρόνοι: (Αυτοί που μιλούν για το σήμερα): Ενεστώτας, Παρακείμενος
2.Παρελθοντικοί χρόνοι: (Αυτοί που μιλούν για το χτες ): Παρατατικός, Αόριστος, Υπερσυντέλικος.
3.Μελλοντικοί χρόνοι: (Αυτοί που μιλούν για το αύριο ): Στιγμιαίος Μέλλοντας, Εξακολουθητικός Μέλλοντας, Συντελεσμένος Μέλλοντας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: