12/1/13

ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΑΝΙΣΟΣΥΛΛΑΒΑ

Ουδέτερα ανισοσύλλαβα σε α
Τα ουδέτερα αυτής της κατηγορίας
σχηµατίζουν πληθυντικό µε την πρόσθεση
µιας συλλαβήςσε -τα/-των, αλλά επίσης
και τη γενική ενικού σε -ατος:

πχ.
το γράµµα -τα γράµµατα
του γράµµατος- των γραµµάτων
το γράµµα -τα γράµµατα
. γράµµα - γράµµατα


Δεν υπάρχουν σχόλια: