6/11/12

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Συντομογραφίες

Συντομογραφίες θεωρούνται οι σχηματισμοί του τύπου π.χ., κ.λπ., πρβλ., κ.ο.κ., δηλαδή οι συντομευμένες μορφές κοινών λέξεων ή φράσεων οι οποίες (συντομευμένες μορφές) σχηματίζονται στον γραπτό λόγο για λόγους οικονομίας και δεν αποσκοπούν να περάσουν στον προφορικό λόγο.

Γενικοί κανόνες χρήσης και γραφής των συντομογραφιών

α)  Οι συντομογραφίες πρέπει να χρησιμοποιούνται με μέτρο
Γι’ αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι πιο γνωστές συντομογραφίες.
 β)  Μέσα στο ίδιο έγγραφο πρέπει να χρησιμοποιείται πάντοτε για την ίδια έννοια η ίδια συντομογραφία (για παράδειγμα: πάντοτε κ.λπ. ή πάντοτε κτλ. ή κ.τ.λ. και όχι άλλοτε κ.λπ. και άλλοτε κτλ. ή κ.τ.λ.).
γ)  Στις ελληνικές συντομογραφίες με τις οποίες συντομεύονται φράσεις που αποτελούνται από περισσότερες της μίας λέξεις μπαίνει κατά κανόνα τελεία έπειτα από κάθε συντομευόμενη λέξη. Ωστόσο, συνηθίζεται από πολλούς συναδέλφους (αλλά και στην Ελλάδα) η χρήση ορισμένων συντομογραφιών χωρίς ενδιάμεση τελεία (κλπ., κτλ.). Η πρακτική αυτή δεν είναι λανθασμένη και δεν πρέπει να διορθώνεται, αρκεί να υπάρχει ομοιομορφία στο συγκεκριμένο έγγραφο.
δ)  Οι ξενόγλωσσες συντομογραφίες, όπως η προαναφερόμενη συντομογραφία v.q.p.r.d., γράφονται φυσικά όπως στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα. Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι περισσότερες ξενόγλωσσες (κυρίως λατινικές) συντομογραφίες μεταφράζονται στα ελληνικά.
ε)  Όταν η τελευταία λέξη της περιόδου είναι συντομογραφία που λήγει με τελεία, δεν μπαίνει και δεύτερη τελεία.

ΠΗΓΗ
 Κάντε κλικ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: