2/10/12

ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

Μαθαίνω ορθογραφία!


Καταλήξεις
Παραδείγματα
Εξαιρέσεις
- ικός Αθλητικός, ευγενικός Δανεικός, γλυκός, θηλυκός, λιβυκός
- ιμος
Φρόνιμος, χρήσιμος
-ημος : έρημος & τα σύνθετα με β΄ συνθετικό δήμος, σήμα,  σχήμα, φήμη,
 π.χ. άσχημος, επίσημος
- υμος : τα σύνθετα με β΄ συνθετικό θυμός, όνομα
π.χ. εύθυμος, ανώνυμος
- ινος
Μάλλινος, ξύλινος
Ανεύθυνος, υπεύθυνος, ακίνδυνος, επικίνδυνος
- ινός
Αληθινός, βορινός, βραδινός
Φτηνός, ελεεινός, ορεινός, σκοτεινός, ταπεινός, υγιεινός, φωτεινός

Δεν υπάρχουν σχόλια: