8/10/12

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΡΗΜΑΤΑΟι λέξεις που φανερώνουν ότι κάποιος ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μια κατάσταση λέγονται ρήματα.
Τα ρήματα έχουν δύο φωνές. Την Ενεργητική Φωνή (τελειώνουν σε –ω) και την Παθητική Φωνή (τελειώνουν σε –μαι)

 Κάθε πρόταση έχει ρήμα και Υποκείμενο. Υποκείμενο λέγεται το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγμα για το οποίο γίνεται λόγος. Το βρίσκουμε με την ερώτηση ποιος, -ά, -ό.
(Ο Φώτης τρέχει.)
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ               ΡΗΜΑ
Οι τύποι του ρήματος που φανερώνουν πότε γίνεται μια ενέργεια λέγονται χρόνοι του ρήματος. Οι χρόνοι του ρήματος είναι:

Ενεστώτας:
Φανερώνει κάτι που γίνεται τώρα χωρίς διακοπή.
γράφω
Παρατατικός:
Φανερώνει κάτι που γινόταν στο παρελθόν χωρίς διακοπή.
έψαχνα
Αόριστος:
Φανερώνει κάτι που έγινε στο παρελθόν για μια στιγμή.
έψαξα
Εξακολουθητικός Μέλλοντας:
Φανερώνει κάτι που θα γίνεται στο μέλλον χωρίς διακοπή.
θα ψάχνω
Στιγμιαίος
Μέλλοντας:
Φανερώνει κάτι που θα γίνει στο μέλλον σε μια στιγμή.
θα ψάξω
Παρακείμενος:
Φανερώνει ότι κάτι έχει γίνει στο παρελθόν και τώρα είναι τελειωμένο.
έχω ψάξει
Υπερσυντέλικος:
Φανερώνει ότι κάτι ήταν τελειωμένο στο παρελθόν πριν γίνει κάτι άλλο.
είχα ψάξει
Συντελεσμένος Μέλλοντας:
Φανερώνει ότι κάτι θα είναι τελειωμένο στο μέλλον σε μια ορισμένη στιγμή.
θα έχω ψάξει

Δεν υπάρχουν σχόλια: